PGO en open software

ActiZ, organisatie van zorgondernemers, wil dat de overheid ingrijpt en dat de minister open software afdwingt. Bijvoorbeeld om persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) makkelijker koppelingen te laten maken met de software van ziekenhuissystemen. Instellingen in de ouderenzorg lopen tijdens het realiseren van pgo’s namelijk aan tegen afgeschermde software door softwareleveranciers.

Druk van de overheid

Uitwisseling tussen pgo’s en bijvoorbeeld het ziekenhuis is nu wel mogelijk, maar alleen met hele dure koppelingen. Maarten van Rixtel is voorzitter van de ActiZ commissie Informatisering. Hij benadrukt dat een pgo een keuze is van de klant en dat alle pgo’s koppelingen moeten maken met de software van een ziekenhuis. Dat kost tijd en geld. Met open applicaties verdwijnt dit probleem.

Van Rixtel verwacht zonder druk van de overheid geen oplossing voor deze beperking. ActiZ wil dat de minister meer regie neemt, bijvoorbeeld in het afdwingen van open sotware waar zorginstellingen mee werken.

“Alle energie in het realiseren van pgo’s”

ActiZ raadt haar leden aan alle energie te steken in het realiseren van pgo’s in de regio en dus niet in een clientportaal. “Een clientportaal geeft inzicht in wat professionals over de client geregistreerd hebben. Maar begrijpt de client deze data wel wel?” aldus Van Rixtel.  De PGO zet deze data om in informatie, waarmee je de client volgens Van Rixtel veel beter helpt. “Daarnaast kunnen clienten de gegevens in hun pgo ter inzage geven aan andere zorgverleners, iets wat met een portaal niet kan”. Clienten krijgen met een pgo dus veel meer regie over hun eigen zorg en behandelproces. Hierdoor ontstaan gelijkwaardige gesprekken en worden bepaalde beslissingen gezamenlijk gemaakt.

Iedereen een PGO

Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland online zijn medische gegevens kunnen inzien. Veel zorginstellingen zijn bezig om online gegevens beschikbaar te maken. Voor de ouderen- en gehandicapteninstelling komt er een subsidieregeling aan.


Bron: lees het gehele artikel op Zorgvisie.nl