Balsamiq Mockups Crack

 

Chronische patiënt wil zorg op afstand

Chronische patiënten willen zorg op afstand en zijn hier klaar voor. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder ruim 1228 patiënten. Ruim 70 procent van de ondervraagden heeft aangegeven open te staan voor zorg op afstand. Denk hierbij aan beeldbellen met zorgprofessionals of monitoring. Het alternatief voor fysieke consulten, bijvoorbeeld via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

E-health als oplossing in de zorg

E-health ontwikkelt zich snel en is tevens noodzakelijk om de zorg organiseerbaar en betaalbaar te houden. Aldus ABN AMRO. Niet alleen loopt het personeelstekort op, maar vaak zijn de administratieve lasten zo zwaar dat er minder zorgtijd overblijft. Bijvoorbeeld door regulering en niet samenwerkende ICT systemen. Het aantal patiënten blijft jaarlijks stijgen en daarmee ook de zorgkosten.

Voordelen voor patiënt en zorgverlener

Om zorg op afstand te realiseren is samenwerking cruciaal en is het belangrijk dat gegevens goed en veilig worden gedeeld. Volgens Anja van Balen, Sector Banker Healthcare, zijn de voordelen van zorg op afstand voor zowel de professionals als de patiënten erg groot. Zo kan een ziekenhuis met minder mensen dezelfde of zelfs betere zorg bieden. En een bezoek aan het ziekenhuis wordt beperkt tot situaties waarbij er echt iets aan de hand is. Door het continu monitoren van de gezondheid van patiënten zijn minder spoedopnames nodig en wordt er vroegtijdig ingegrepen. Hierdoor zal de kwaliteit van leven sterk verbeteren.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

De Ivido Persoonlijke Gezondheidsomgeving zorgt ervoor dat zorg op afstand voor iedere burger en professional beschikbaar wordt en dat zorgverleners ontlast worden. Het digitaal uitwisselen van gegevens gebeurd via het MedMij Afsprakenstelsel.

Lees meer:


Lees hier het hele artikel in ICT&Health