Co-creatie2020-01-31T15:43:29+00:00

Co-creatie met Ivido

Samenwerken staat centraal

We vinden het erg belangrijk om samen te werken zodat de functies van Ivido goed aansluiten bij wat jij nodig hebt. Cliënten met (chronische) aandoeningen hebben samen met (zorg)professionals aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Ivido. Samen met elkaar in cocreatie is Ivido ontwikkeld en zo willen wij ook verdergaan. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) verandert mee met je leven. En zo is Ivido ook opgezet.

Co-creatie Ivido PGO

Onze uitgangspunten

  • Cliëntperspectief en het werk van de zorgprofessional makkelijker maken (naadloos samenwerken en minder registratielast) staat centraal in de samenwerking

  • Samenwerken alleen op basis van toegevoegde waarde voor de cliënt en zijn netwerk, mits er géén pervers verdienmodel aan vast zit. We willen géén stapeling van kosten, maar een eenduidig transparant model voor ieder inzichtelijk

  • Ivido wil zoveel mogelijk laten (her)gebruiken wat er al functioneel is ontwikkeld. Hierop verder bouwen, mits technisch bruikbaar op basis van open standaarden

  • Ivido is zo interoperabel mogelijk ontworpen: voor Ivido zijn de standaarden zoals gedefinieerd in MedMij (FHIR), IHE en HL7 leidend, er wordt géén gebruik gemaakt van proprietory koppelingen

Hoe werken wij samen?

project voorbeeld:

‘Innovatieplatform Chronische Pijn’

Het project ‘Innovatieplatform Chronische Pijn’ streeft naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-Health- en zorgproducten worden ontwikkeld met het oog op patiënt-centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn. Ivido voorziet de technische expertise en platform voor een open source persoonlijke gezondheidsomgeving met diverse functionaliteiten gericht op multidisciplinaire eerstelijnszorg met bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg.

Het project wordt gesubsidieerd door het Operationeel Programma (OP) EFRO Oost-Nederland. Het gezamenlijke subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland werkt aan een structurele versterking van de economie door middel van innovatiestimulering en koolstofarme projecten.

Interesse in een samenwerking?

Neem contact op