Co-creatie2018-09-21T09:08:03+00:00

 

Ivido is er voor iedereen

Samenwerken staat centraal

We vinden het erg belangrijk om samen te werken zodat de functies van Ivido goed aansluiten bij wat jij nodig hebt. Cliënten met (chronische) aandoeningen hebben samen met (zorg)professionals aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Ivido. Samen met elkaar in cocreatie is Ivido ontwikkeld en zo willen wij ook verdergaan. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) verandert mee met je leven. En zo is Ivido ook opgezet.

Co-creatie Ivido PGO

Een paar van onze uitgangspunten

  • Cliëntperspectief en het werk van de zorgprofessional makkelijker maken (naadloos samenwerken en minder registratielast) staat centraal in de samenwerking

  • Samenwerken alleen op basis van toegevoegde waarde voor de cliënt en zijn netwerk, mits er géén pervers verdienmodel aan vast zit. We willen géén stapeling van kosten, maar een eenduidig transparant model voor ieder inzichtelijk

  • Ivido wil zoveel mogelijk laten (her)gebruiken wat er al functioneel is ontwikkeld. Hierop verder bouwen, mits technisch bruikbaar op basis van open standaarden

  • Ivido is zo interoperabel mogelijk ontworpen: voor Ivido zijn de standaarden zoals gedefinieerd in MedMij (FHIR), IHE en HL7 leidend, er wordt géén gebruik gemaakt van proprietory koppelingen

Hoe werken wij samen?

Ook een samenwerking verkennen?

Neem contact op