Ivido is er voor iedereen en voor iedere fase in jouw leven!

Voor cliënten én professionals

Ivido maakt online behandeling en communicatie tussen cliënt en zorgprofessionals mogelijk. Dit doen we door de PGO van de cliënt aan de ZNO van de zorgprofessional te koppelen. Cliënten werken namelijk vanuit hun eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving en de zorgprofessional kan, indien gewenst via het eigen zorginformatiesysteem, in de Zorg Netwerk Omgeving registeren. Vanuit de ZNO worden onder meer online behandelprogramma’s gestart en kan monitoring over de gegevens van de cliënt plaastvinden. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan meer over deze koppeling tussen de PGO en de ZNO.

De persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Ivido vindt het belangrijk dat iedereen over zijn eigen gezondheidsgegevens kan beschikken en dat je veilig met je zorgnetwerk kunt communiceren. De PGO geeft haar gebruikers de regie in het veilig beheren en delen van eigen zorggegevens.

De zorgnetwerk omgeving (ZNO)

Op een eenduidige en veilige manier digitaal gegevens uitwisselen en online communiceren. Snel over de huidige medische gegevens van je patiënt beschikken en persoonlijke zorg aanbieden. De Zorgnetwerk Omgeving wordt aangeboden door de zorgcoöperatie HINQ. Zorgprofessionals die lid worden van HINQ krijgen toegang tot de ZNO.

Onze partners

Hieronder zijn onze partners te zien waarmee we samenwerken. Interesse in een samenwerking?

Neem contact op