EFRO ontwikkeling modules Netwerk chronische pijn

Ontwikkeling project
Zorghuis Chronische Pijn

Het project Zorghuis Chronische Pijn krijgt steun van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Met de subsidie wordt het mogelijk om dit innovatieplatform op korte termijn te ontwikkelen en breed in te zetten. Partners in dit project zijn de Ivido PGO, het Netwerk Chronische Pijn, stichting Privacy by Design, Radboud Universiteit en RealHealth.

Programma overzicht

Het programma Chronische Pijn NCP voor de cliënt begint met een overzicht van de verschillende fasen in de behandeling. De behandeling van het Chronische Pijn Protocol is onderverdeeld in 4 modules die ieder dezelfde structuur aanhouden. De therapeut kan de modules klaar zetten voor de cliënt. Of, de cliënt kan zelf modules kiezen die van toepassing zijn op zijn of haar situatie. Hieronder ziet u het programma overzicht, en een preview van de module Waardevolle Doelen:

Bekijk hier de impressie van de module Waardevolle Doelen

Structuur:

  1. Iedere module begint met een informatieve introductie die zowel in tekstvorm als in videoformaat te zien is.
  2. In het tweede gedeelte van de module wordt bewustwording op gang gezet door middel van het doorlopen van oefeningen.
  3. Na deze oefeningen volgt altijd een samenvatting en afsluiting met daarop volgend een overgang naar het volgende blok.

Meer regie over jouw vitaliteit, gezondheid en geluk