Over Ivido2019-06-25T14:02:04+00:00

Over Ivido

Koppeling van PGO en ZNO

Een PGO voor cliënten, en een ZNO voor professionals. Ivido maakt online behandeling en communicatie tussen cliënt en zorgprofessionals mogelijk. Dit doen we door de PGO van de cliënt aan de ZNO van de zorgprofessional te koppelen. Cliënten werken namelijk vanuit hun eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving en de zorgprofessional registreert een Zorg Netwerk Omgeving. Uit deze ZNO worden onder meer online behandelprogramma’s gestart. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan meer over deze koppeling tussen de PGO en de ZNO in Ivido.

Onze missie

”Mensen in staat stellen meer grip op hun vitaliteit en gezondheid te krijgen”

Onze visie

Een ‘’positief” gezonder Nederland, waar de burgers pro-actief aan hun eigen vitaliteit en gezondheid kunnen werken, heeft een veerkrachtigere bevolking en lagere kosten voor de zorg. Dat kan alleen als de burgers inzicht hebben in hun persoonlijke situatie en drijfveren en op basis daarvan (pro)actief bijsturen.

De versnippering in de Zorg zal verdwijnen als we vanuit het patiëntperspectief gaan werken en ons organiseren. De clienten werken samen met hun behandelteam en beschikken allemaal over eenduidige informatie in de juiste context. Dit geeft minder registratielast voor de (zorg)professional en meer overzicht en inzicht voor de cliënt. Chronisch zieke patiënten of mensen met een beperking willen een zo normaal mogelijk en prettig leven leiden. Van patiënt weer terug naar mens. Inzicht in uitkomsten en in staat zijn om in het zorgnetwerk gericht hulp te vinden als je dat nodig hebt, draagt hieraan bij.

De zorg organiseren vanuit de samenwerking tussen cliënt en (zorg)professional is de paradigma-shift die Nederland nodig heeft om de ervaren kwaliteit van de zorg toe te laten nemen voor zowel cliënt als zorgverlener en de kosten omlaag te laten gaan.

Historie

Het is ooit begonnen met de overtuiging dat de relatie tussen jou als cliënt/patiënt en jouw (zorg)professionals weer centraal moet staan in de zorg. Wij zochten naar een toegankelijke en betaalbare oplossing om patiënten met chronische pijn en samenwerkingen in zorgnetwerken te ondersteunen. Omdat wij de oplossing niet konden vinden zijn wij in 2016 Ivido gestart. Met als doel een oplossing te vinden voor de vraagstelling op landelijk niveau: hoe krijg je meer gezondheidswinst voor de patiënt en lagere zorgkosten?

Enerzijds ligt een deel van de oplossing in het maken van afspraken tussen overheid en partners, zoals zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, om schotten die zorginnovatie en opschaling belemmeren, te doorbreken. Anderzijds is de belangrijkste persoon in de zorg de potentiële zorgconsument of patiënt. En de vraag deed zich voor: hoe kunnen we de burger, al of niet zorgconsument, meer inzicht geven in haar/zijn gezondheid en de samenwerking tussen de schotten verbeteren? Zodat de gezonde burger maar ook een patiënt een betere gezondheidswinst ervaart en meer grip krijgt op haar/zijn gezondheid binnen een zinnig, zuinig en excellent zorglandschap. Waarin zorgverleners op een gemakkelijke manier samenwerken in een (regionaal) netwerk. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van Ivido.