PGO Experience tijdens Meet Up.

Op 10 september vond de vierde Meet Up van het Informatieberaad Zorg plaats. Het Ministerie van VWS opende haar deuren, zodat een breed publiek inspiratie op kon doen rondom het informatiestelsel in de zorg.

Door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Mensen krijgen meer regie over hun gezondheid. En dat is precies waar de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Ivido een bijdrage aan levert. Het Informatieberaad werkt samen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. “Van koude ICT naar warme zorg”, aldus Erik Gerritsen van het Ministerie van VWS.

De impact van een PGO

Tijdens de Meet Up werden mooie en inspirerende voorbeelden gedeeld met als doorlopend thema “En IK dan? De reis van de klantpersona’s”. Bezoekers kregen de kans om in de huid van een persona te kruipen. Ivido presenteerde aan ruim 200 deelnemers de impact van een PGO voor de zorggebruiker en -professional. Dit werd gedaan aan de hand van een PGO Experience. De presentatie en workshop van Ivido werden met veel enthousiasme ontvangen. We merken dat er een grote behoefte is aan het online veilig kunnen communiceren tussen patiënt en (zorg)professional en tussen professionals onderling. Maar minstens zo belangrijk is het beheren van een eigen Medisch dossier op één central plek.

Uniek aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Ivido is dat er, dankzij de diverse e-health modules, persoonsgerichte behandeling ontstaat met de patiënt als uitgangspunt.


Ervaar zelf de impact van een PGO: log in of registreer op Ivido

Lees meer over het Informatieberaad Zorg