PGO Experience

”Wil je inzicht krijgen en in de praktijk ervaren wat de impact van een PGO gaat zijn? Meld je dan aan voor de PGO Experience”

Waarom een PGO-Experience?

Er wordt veel gesproken over PGO’s (Persoonlijke Gezondheidsomgevingen), MedMij en diverse stimuleringsprogramma’s (VIPP) voor meer regie en inzicht in data voor de cliënt/patiënt/burger. Maar nog weinigen weten precies wat een PGO is. Omdat er nog geen echte praktijkcasussen zijn is het lastig de impact van PGO’s in te kunnen schatten voor jou als zorgverlener en als instelling. De veel gehoorde angst is dat er een enorme versnippering gaat ontstaan door de komst van allerlei portalen en app’s. Is deze angst terecht en hoe ga je er dan mee om?

PGO Experience ontwikkelingen

MedMij, VIPP, OPEN, GGZ-VIPP zijn allemaal trajecten die een stimulering vormen voor de PGO beweging.  Op deze manier kan iedere burger van Nederland straks (2018/2019) beschikken over een PGO met medische & gezondheidsgegevens.

Doel van de experience

Waarom een PGO?

  • Door de hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg, huisartsen, GGZ en VVT zal de stijgende zorgvraag opgevangen moeten worden door de zorg zinniger, zuiniger en doelmatiger te gaan organiseren. Ook de schaarste van personeel door de dubbele vergrijzing vereist dat we de zorg slimmer moeten inrichten. Dit vraagt om samen te werken in zorgnetwerken en om de patiënt actief te laten participeren. Hierin kan een PGO een essentiële  rol spelen, omdat het sterk kan bijdragen aan zinnige en doelmatige zorg. Bijvoorbeeld door de registratielast te verminderen (1 keer registreren aan de bron en hergebruiken, overdrachten & controles etc. verminderen). De zorgprogramma’s van Ivido zijn specifiek ontwikkeld voor dit doel.

  • Waarde gedreven zorg, gericht op het samen beslissen en verbeteren van uitkomsten van zorg, is een belangrijke pijler onder het zorgstelsel. Het beleid van het zorginstituut is om dit door een PGO te laten ondersteunen. Dit vraagt eenduidige uitkomstmetingen voor de gehele keten of zorgnetwerk.

  • Door de hoofdlijnenakkoorden slaan we een andere weg in met betrekking tot de bekostiging van de zorg (van productiebekostiging naar integrale financiering/bundled payments). Dit vereist dat verschillende declaratiestromen inzichtelijk en op elkaar moeten worden afgestemd. De zorgprogramma’s binnen Ivido maken deze afstemming mogelijk waarna de EPD’s en/of gespecialiseerde organisaties, zoals TechnologyToServe(TTS), het declaratieproces zorgvuldig kunnen afhandelen.

  • Het stimuleringsprogramma Zorg op de juiste plek (ZOJP) vraagt om steeds meer samenwerking in de regio (zorgnetwerken). De VIPP en OPEN vereisen bovendien dat gegevens ontsloten worden via de PGO. Door een PGO Experience kun je in de praktijk laten zien hoe dit proces functioneert. Een PGO Experience kan vanuit de VIPP/OPEN gelden gefinancierd worden.

Ons aanbod

Ook een samenwerking verkennen?

Neem contact op