Pijn en Mobiliteit voor chronische klachten

Pijn en Mobiliteit is deze week officieel van start gegaan. Pijn en Mobiliteit is er voor mensen met chronische rug- en nekklachten, zodat zij na behandeling weer optimaal kunnen presteren en genieten. Deze week werd denieuwe website gelanceerd.

Chronische klachten

Pijn die langer aanhoudt dan drie maanden noemen we chronische pijn. Deze klachten worden vaak door verschillende factoren in stand gehouden. In de kliniek kunnen mensen terecht op verwijzing van een huisarts of specialist. Het behandelproces wordt vervolgens meteen in gang gezet, snel en toegankelijk.

Groot netwerk medisch specialisten

Pijn en Mobiliteit (P&M) staat in directe verbinding met een uitgebreid netwerk van medische specialisten, waardoor de klachten op meerdere fronten tegelijk worden behandeld. Een gecombineerde aanpak onder supervisie van de tweedelijnszorg.

Pijn en Mobiliteit en de Ivido PGO

P&M maakt gebruik van de Ivido Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Patiënten doorlopen een chronisch pijnprogramma en behandelproces met behulp van een online dossier, de PGO. Hierin zitten verschillende zelfzorgprogramma’s en pijnmodules, maar ook de diagnose, eigen medische gegevens en medicatie. PGO gebruikers kunnen online met hun specialisten communiceren. Ook wanneer de behandeling klaar en afgerond is.


Heb jij last van chronische rug- of nekklachten? Bekijk dan de website van Pijn en Mobiliteit voor meer informatie.