Chronische pijn

Het Chronisch Pijn Programma in Ivido

Het programma bestaat uit verschillende zelfzorgprogramma’s, pijnmodules, diagnose, eigen medische gegevens en medicatie. Tijdens een uitgebreide intake wordt gekeken wat de pijn voor jou betekent en welke gevolgen dit heeft op jouw dagelijks leven. De behandeling van het Chronische Pijn Protocol is onderverdeeld in 4 modules die ieder dezelfde structuur aanhouden. De therapeut kan de modules klaar zetten voor de cliënt. Of, de cliënt kan zelf modules kiezen die van toepassing zijn op zijn of haar situatie.

Jouw positieve Gezondheid centraal

Het programma focust zich hierbij niet alleen op jouw aandoening, maar ook op jouw positieve gezondheid. Wat kun je nog wel of zou je graag weer willen doen? Hoe wordt jouw kwaliteit van leven positief beïnvloed en heb je hier zelf ook invloed op?

Online persoonsgerichte behandeling

Een belangrijk onderdeel van het pijnprogramma is dat je zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, zodat je niet alleen beter kunt functioneren, maar ook een betere kwaliteit van leven ervaart. Iedereen gaat namelijk anders om met pijn en iedereen ervaart een bepaalde pijn op een andere manier. Daarmee is ook de behandeling en het acceptatieproces voor iedereen verschillend. Het Chronisch Pijn Programma richt zich op jou en jouw pijn en biedt hiermee een persoonsgericht behandelproces.

Grip op jouw leven!

Het programma helpt jou bij het vinden van een gezond evenwicht tussen belasting, wat je op een dag doet, en belastbaarheid, wat je op een dag aankan. Een gezonde balans voorkomt zowel overbelasting als onderbelasting. Kies bewust en krijg vertrouwen in je eigen lichaam.

Structuur

Introductie

Iedere module begint met een informatieve introductie die zowel in tekstvorm als in videoformaat te zien is.

Bewustwording

In het tweede gedeelte van de module wordt bewustwording op gang gezet door middel van het doorlopen van oefeningen.

Samenvatting

INa deze oefeningen volgt altijd een samenvatting en afsluiting met daarop volgend een overgang naar het volgende blok.

Impressie van het programma

Alles over jouw gezondheid op 1 plek

Jouw zorgverleners slaan informatie over jouw gezondheid en behandelingen op. De huisarts, het ziekenhuis, de apotheek of andere zorgverleners hebben allemaal een eigen dossier.

Registreer