Privacy verklaring

Ivido B.V. gevestigd aan Prinses Margietplantsoen 32, 2595 BR te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

www.ivido.nl 

Prinses Margrietplantsoen 32, 
2595 BR Den Haag

Tristan Garssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ivido en is te bereiken via privacy@ivido.nl

Gegevens die Ivido verwerkt voor basis-diensten

Voor het maken van een account bij Ivido en om de basis-diensten te leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Hieronder vind je de diensten die je kan gebruiken, de gegevensverwerking die er mee gepaard gaat en hoe die worden verzameld.

Account aanmaken en beheren

 • Wij verwerken je e-mailadres, telefoon, voor- en achternaam, voor het aanmaken en beheren van jouw account.
  • Je vult deze gegevens zelf in tijdens het aanmaken of beheren van jouw account.

Meldingen en nieuws over Ivido

 • Wij verwerken je e-mailadres, voor- en achternaam bij het verzenden van meldingen en nieuws. Je kunt deze meldingen altijd uitzetten in jouw Ivido-account.
  • Je vult deze gegevens zelf in tijdens het aanmaken of beheren van jouw account.

De helpdesk benaderen

 • Wanneer je ingelogd bent bij Ivido worden de volgende gegevens verstrekt aan de helpdesk: e-mailadres, telefoon, voor- en achternaam. De inhoudelijke vragen/verzoeken die je stelt worden eveneens verwerkt.
  Ook wordt er gebruiksinformatie over je sessie in Ivido doorgegeven (bezochte pagina’s binnen Ivido, type browser die je gebruikt). Deze informatie helpt om na te gaan tegen welke problemen je aanloopt.
  • Je vult je account informatie in tijdens het aanmaken of beheren van jouw account. De gebruiksinformatie wordt automatisch verzameld door een koppeling met de helpdesk via Intercom.

Gebruikers statistieken voor de verbetering van het product

 • Ivido houdt gebruiksinformatie bij voor het analyseren van gebruikspatronen ten behoeve van de verbetering van het product. Dit is uitsluitend informatie over het gedrag in de app en niet inhoudelijke of herleidbare persoonsinformatie. 
  • De gebruiksinformatie wordt automatisch verzameld door een koppeling met onze self-hosted analytics tool Matomo.

Gegevens die Ivido verwerkt bij aanvullende diensten

Ivido biedt ook aanvullende diensten aan. Je kan zelf kiezen of je hier gebruik van maakt. Hieronder vind je de diensten die je kan gebruiken, de gegevensverwerking die er mee gepaard gaat en hoe die worden verzameld.

Gegevens ophalen bij een zorgaanbieder via MedMij

 • Medische- en persoonsgegevens worden opgeslagen.
  • Je haalt deze gegevens zelf op uit het systeem van je zorgverleners middels het uitwisselingsnetwerk van MedMij.

Zelf medische gegevens registreren in jouw Ivido account

 • Medische en persoonsgegevens die je zelf registreert in jouw Medisch Dossier of in de standaard apps die Ivido aanbiedt zoals Positieve Gezondheid en de Personal Battery Tool. Deze worden opgeslagen.
  • Je vult deze gegevens zelf in bij Ivido.

Meetgegevens inladen via een koppeling met apps van derden

 • Meetgegevens zoals stappen en slaap kunnen periodiek worden gesynchroniseerd met, en opgeslagen in, het Medisch dossier.
  • Je configureert zelf de koppeling met de betreffende app.

Een behandeling aangaan met een zorgverlener

 • Medische gegevens die je via HINQ bevraagd, invult en bekijkt in het kader van een behandeltraject met jouw zorgverlener. Voor sommige programma’s moet je ook een betaling doen. In dat geval verwerkt Ivido ook je IBAN-nummer. Deze worden opgeslagen.
  • Je vult deze gegevens zelf in of ze worden klaargezet door jouw zorgverlener.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ivido.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Ivido verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je gebruik te laten maken van al onze functionaliteiten en diensten
 • Het verwerken van jouw klacht of reactie op een klacht
 • Je te benaderen over jouw klacht, omdat we daar onderzoek naar willen doen of over willen publiceren
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om je op de hoogte te stellen van activiteiten
 • Ivido verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Ter verbetering van de Ivido omgeving
 • Het mogelijk maken betalingen af te ronden en je daarvan op de hoogte te houden.

Hoe wij gegevens beveiligen

Onze website, de app en onze systemen zijn goed beveiligd en wij blijven continu evalueren en bijsturen om maatregelen te treffen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik van jouw gegevens. 

Ivido is gecertificeerd voor de informatiebeveiliging en hosting normen in de zorg: NEN 7510 en ISO 27001. Te allen tijde zijn de meest recente keurmerken terugvinden op de website van ivido.nl. 

Het informatiebeveiligingsbeleid van Ivido heeft zowel toepassing op de werkwijze van onze medewerkers als wijze van informatieopslag. Alle medische data worden beveiligd opgeslagen bij onze Nederlandse hostingprovider die eveneens op de NEN 7510 en ISO 27001 normen gecertificeerd is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ivido bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ivido verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website kan kleine tekstbestanden op jouw apparaat opslaan. Daarmee is jouw apparaat te herkennen tijdens jouw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden heten “cookies”. 

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s je bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies.

Als je een pagina van www.ivido.nl bekijkt, krijg je de vraag of je cookies accepteert of niet. De niet-noodzakelijke cookies worden dan bedoeld. 

Cookies zoals Ivido die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om jou te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor jouw privacy. Je kunt cookies helemaal uitsluiten via de instellingen van jouw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vind je op de website www.waarschuwingsdienst.nl. Als je deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Indien je jouw account wilt verwijderen dan kun je dit eveneens doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Al jouw gegevens worden dan verwijderd. Je hebt nog een bedenktijd van 30 dagen voordat de gegevens definitief worden verwijderd. 

Heb je geen toegang tot jouw account en wil je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen dan vragen wij, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ivido zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@ivido.nl. 

Ivido wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Ivido B.V. • Den Haag • www.ivido.nl • KvK: 67925332 •