Privacy verklaring

Ivido B.V. gevestigd aan Prinses Margietplantsoen 32, 2595 BR te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ivido.nl
Prinses Margrietplantsoen 32,
2595 BR Den Haag

Tristan Garssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ivido en is te bereiken via privacy@ivido.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ivido verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • NAW gegevens
 • Informatie die u zelf invult, zoals een forumbericht of een bericht in het contactformulier
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IBAN
 • Inloggegevens
 • Vragen die u aan ons stelt/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ivido.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Ivido verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het mogelijk maken betalingen af te ronden en u daarvan op de hoogte te houden.
 • U gebruik te laten maken van al onze functionaliteiten en diensten
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u op de hoogte te stellen van activiteiten
 • Het verwerken van uw klacht of reactie op een klacht
 • U te benaderen over uw klacht, omdat we daar onderzoek naar willen doen of over willen publiceren
 • Ivido verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Ter verbetering van de PGO

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ivido bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ivido verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website kan kleine tekstbestanden op uw computer opslaan. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden heten “cookies”. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn web statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving. 

Als u een pagina van www.ivido.nl bekijkt, krijgt u de vraag of u cookies accepteert of niet. Bedoeld worden dan niet-noodzakelijke cookies. Cookies zoals Ivido die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om uzelf te identificeren. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. U kunt cookies helemaal uitsluiten via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website www.waarschuwingsdienst.nl. Als u deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien uw u account wilt verwijderen dan kunt u dit eveneens doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Al uw gegevens worden dan verwijderd. Uw heeft nog een bedenktijd van 30 dagen voordat de gegevens definitief worden verwijderd. 

Heeft u geen toegang tot uw account en wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen dan vragen wij, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ivido zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@ivido.nl.

Ivido wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ivido B.V. • Den Haag • www.ivido.nl • KvK: 67925332 •