Actiz positief over wet gegevensuitwisseling

De brancheorganisatie voor langdurige zorg, Actiz, is positief over de wet voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het Ministerie van VWS wil hier in 2019 een wettelijke basis voor realiseren.

Wettelijke basis

Minister Bruins schreef in december een Kamerbrief, waarin stond dat het VWS de digitale uitwisseling van gegevens in de zorg versneld. Een wettelijke basis moet hier in 2019 voor zorgen en in april moet er een concreet plan liggen.

Zorginstellingen worden stapsgewijs verplicht op een eenduidige manier digitale uitwisseling van gegevens te realiseren. Niet alleen beschikken zorgprofessionals op deze manier sneller over medische gegevens van patiënten, maar ook kunnen patiënten zelf hun eigen gegevens online inzien en beheren. Verschillende partijen uit het zorgveld zijn door het ministerie om input gevraagd.

Proeftraject MedMij

Ook MedMij streeft ernaar om gegevensuitwisseling in de zorg efficiënter te laten verlopen. In een proeftraject van MedMij is de Ivido PGO, binnen de Reinier de Graaf Groep, aan het HiX zorgplatform van ChipSoft gekoppeld. In dit traject staat gegevensuitwisseling tussen het HiX zorgplatform van ChipSoft (EPD) en de Ivido PGO centraal. Voor een directe en veilige uitwisseling van gegevens.


Lees het hele artikel op ICT&Health.