Mijnkind-online lanceert website

Het geboortezorgprogramma Mijnkind-online heeft haar website gelanceerd. Met Mijnkind-online (MK) kunnen zorgverleners en zwangeren veilig communiceren en gegevens uitwisselen. Het programma is voor vrouwen die een zwangerschapswens hebben, zwanger zijn of recent zijn bevallen. En voor hun zorgverleners, partners en familie.

Een goede start

Een zo goed en gezond mogelijke start voor je kind, dat wil toch iedereen? Het geboortezorgprogramma Mijnkind-online van Ivido vormt hierin de basis. In dit online programma gaan aanstaande moeders aan de slag met hun zwangerschapsgegevens. Samengesteld met de eigen verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende.

Optimale begeleiding

Binnen het programma wordt online gecommuniceerd en delen zorgprofessionals essentiële medische gegevens. Zowel met elkaar als met de (aanstaande) zwangere. Zo wordt de zwangerschap en geboorte zo goed mogelijk begeleid.

In MijnKind.online zijn alle consulten, contacten met zorgverleners, medische gegevens, diagnostiek en behandelingen automatisch zichtbaar voor jou, je partner en je zorgverleners. Je hebt hiermee jouw eigen dossier in handen, één omgeving, waar en wanneer je wilt – op smartphone, pc of laptop.

De Ivido PGO

De geboortezorgmodule is een programma van Ivido, de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor iedereen. Het programma wordt binnen de PGO gestart en gebruikt. Zo wordt niet alleen de privacy gewaarborgd, maar is ook online veilige gegevensuitwisseling mogelijk. Ivido volgt het afsprakenstelsel van MedMij en is gebaseerd op (inter)nationale standaarden.

Mijnkind-online

Mijnkind-online is het resultaat van een intensieve samenwerking van drie partijen:

  • Ivido, de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), waaruit het programma wordt gestart
  • Koen Deurloo, gynaecoloog. Representeert gebruikers in de Geboortezorg
  • Stichting STBN, projectorganisatie gericht op de geboortezorg