Nieuwe versie Afsprakenstelsel is belangrijke mijlpaal

Er is een nieuwe versie van het MedMij Afsprakenstelsel opgeleverd. Met de release van deze nieuwe versie is de komst van regie op gezondheidsgegevens voor de patiënt weer een stap dichterbij.

De 0.9-versie is een  samenhangende set van afspraken die de mogelijkheid geeft om ook echt tot praktijkbeproeving toe te treden en een overeenkomst met MedMij te sluiten. Het belangrijkste verschil tussen de vorige versie (0.8 ) en de nieuwe is dat het stelsel op de architectuur nog flink is doorontwikkeld en meer diepgang heeft gekregen. Voor alle wijzigingen is een changelog  bijgehouden.

De volgende stap is de vaststelling van deze versie 0.9  in een definitieve release 1.0. Zij zijn momenteel nog een programma zonder juridische status. De verandering van 0.9 naar 1.0  is dus een juridische statusverandering en geen inhoudelijke aanpassing. In de daaropvolgende versie 1.1 worden onder andere de ervaringen  uit de praktijkbeproeving (PROVES) verwerkt.

Als ICT-leverancier in het zorg-, persoon- of netwerkdomein kunt u met versie 0.9 aan de slag. Tussentijds wordt u op de hoogte houden van de uitkomsten uit PROVES.

Bron: MedMij