Ivido PGO trotse kandidaat-deelnemer MedMij

MedMij heeft als doel om iedereen die dat wil over zijn eigen gezondheidsgegevens te laten beschikken. Dit gebeurt in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), zoals een website of een app. MedMij biedt hiervoor een nationaal afsprakenstelsel met technische standaarden en juridische richtlijnen.

PGO leveranciers die voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel worden deelnemer. Dit houdt in dat er uitsluitend gegevens uitgewisseld worden volgens de MedMij-standaarden en spelregels. Zo wordt gezondheidsdata uit verschillende bronnen op eenzelfde manier bijeen gebracht. Hierdoor blijft het uitwisselen van gezondheidsinformatie veilig en wordt de privacy gewaarborgd.

PGO Ivido voldoet aan eisen

Ivido voldoet als PGO leverancier aan al deze eisen en mag zich vanaf heden kandidaat-deelnemer noemen binnen het MedMij programma. Gebruikers van Ivido zijn ervan verzekerd dat zij alle informatie binnen het PGO op een veilige manier kunnen verzamelen, bekijken en delen. Zorggebruikers krijgen met het Ivido PGO regie, controle en motivatie. Zo kan iedereen direct met zijn of haar eigen gezondheidsgegevens aan de slag.

Ontdek nu de voordelen van jouw persoonlijke gezondheidsomgeving en meld je gratis aan!

Rust en zekerheid

Inzicht in eigen gezondheidsgegevens zorgt niet alleen voor gemak, maar ook voor rust en zekerheid. Je kunt je voorafgaand aan een consult thuis al rustig voorbereiden. Of juist na afloop nog eens rustig lezen wat er allemaal besproken is. Communiceer online met jouw (zorg)professionals en neem deel aan de gezondheidsprogramma’s voor persoonlijke zelfzorg ondersteuning. Binnen het PGO bepaal jezelf wie toegang heeft tot jouw gezondheidsgegevens. Samen met juiste en actuele informatie over jouw gezondheid zorgt dit voor een gelijkwaardige relatie met je (zorg)professionals.


Het MedMij programma is gestart om het doel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Informatieberaad Zorg te bereiken. Zij willen het mogelijk maken om eigen gezondheidsgegevens te verzamelen en te gebruiken binnen een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Binnen het MedMij programma wordt niet gesproken over patiënten, maar over zorggebruikers.

Het kandidaat deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat je automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat deelnemers dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.