Ivido trots op NEN-ISO certificaat

Ivido heeft het NEN 7510 en ISO 27001 certificaat ontvangen. Brand Compliance reikte het certificaat op de Zorg & ICT Beurs uit aan de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. NEN 7510 en ISO 27001 laten zien dat we veilig en verantwoord omgaan met privacy gevoelige gegevens.

NEN-ISO Ivido PGO

Wat is NEN 7510 en ISO 27001

De basis van NEN-ISO is de implementatie van een systeem waarin de beheers- en borgingsmaatregelen zijn vastgelegd. Hierin staat, naast de techniek, vooral de mens centraal. Het doel is het handhaven van de vertrouwelijkheid.

De PGO en NEN-ISO

Veilig en verantwoord omgaan met privacy gevoelige gegevens

Een PGO geeft inzicht in jouw eigen gezondheid en in jouw zorggegevens. Waarbij alle medische gegevens op één overzichtelijke plek worden beheerd en bewaard. Binnen de PGO wordt gevoelige informatie verwerkt en daarom is het belangrijk om deze informatie goed te beveiligen. Dit gebeurt onder meer met het MedMij Afsprakenstelsel.

MedMij Afsprakenstelsel

De Ivido PGO volgt het Afsprakenstelsel van Medmij. Dit afsprakenstelsel maakt het mogelijk dat gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsinformatie op een veilige en op een gebruiksvriendelijke manier worden uitgewisseld. Een van de eisen is dat de PGO in het bezit moet zijn van een NEN 7510 en ISO 27001 certificering. Met aanvullende auditverklaring en rapportage.

Aanvullende MedMij verklaring

Ook de aanvullende MedMij verklaring met succes behaald

MedMij toetst haar deelnemers op verschillende gebieden, waaronder de mate van volwassenheid informatiebeveiliging. Dit gebeurt aan de hand van de NEN 7510 certificering met een aanvullende verklaring MedMij. De PGO moet aan specifieke normen van de NEN voldoen om MedMij deelnemer te zijn.

De aanvullende verklaring vraagt bewijs van het voldoen aan de maatregelen uit het Normenkader Informatiebeveiliging inclusief maatregelen om stelselbrede risico’s te mitigeren. Ivido heeft ook deze aanvullende MedMij verklaring met succes behaald.

Privacy en veiligheid

Ivido hecht veel waarde aan jouw privacy en veiligheid. De PGO is daarom ontwikkeld op basis van (inter)nationale standaarden, voor het veilig en eenduidig vastleggen en uitwisselen van gegevens. Ook werkt Ivido volgens het Privacy By Design principe met IRMA authenticatie.

Ivido PGO ontvangt NEN-ISO certificaat


Meer informatie over NEN 7510 en ISO via Brand Compliance

Meer informatie over veiligheid en privacy via Ivido