MedMij kwalificatie- en acceptatieproces

De Ivido persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) doorloopt op dit moment het kwalificatie- en acceptatieproces van MedMij. Ivido is kandidaat-deelnemer en de PGO hoopt binnenkort het MedMij-label te ontvangen.

Afsprakenstelsel: veiligheid en privacy

Ivido volgt het Afsprakenstelsel van MedMij. Dit houdt in dat er uitsluitend gegevens uitgewisseld worden volgens de MedMij-standaarden en regels. Om bijvoorbeeld gezondheidsgegevens uit verschillende bronnen op een eenduidige manier bij elkaar te brengen. MedMij ziet er onder meer op toe dat het uitwisselen van deze informatie veilig is en dat de privacy wordt gewaarborgd.

Regie en controle

Wanneer Ivido het Medmij-label ontvangt, zijn gebruikers van de Ivido PGO ervan verzekerd dat zij alle informatie binnen de PGO op een veilige manier kunnen verzamelen, bekijken en delen. Zo krijgen zorggebruikers niet alleen de regie over hun eigen gezondheid, maar ook controle en motivatie om met hun gezondheid aan de slag te gaan.

MedMij-label voor de PGO

Het kandidaat-deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en de leveranciers. De kandidaat-deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. Na het succesvol doorlopen van de toetsing wordt de leverancier MedMij-deelnemer en mag de PGO het MedMij-label dragen. Ivido doorloopt op dit moment het kwalificatie- en acceptatieproces van MedMij.