‘Online inzage, hoe regelen we dat?!’

Ziekenhuizen werken hard aan een betere informatiepositie voor patiënten. Dat doen ze door hen online inzage in medische gegevens te bieden. Steeds meer ziekenhuizen zetten hiervoor een patiëntportaal op.

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) stimuleert dit en maakt online inzage vanaf 2020 bij elk ziekenhuis mogelijk. Het handboek ‘Online inzage, hoe regelen we dat?!’​ helpt ziekenhuizen bij het succesvol ontwikkelen van online inzage.

Online inzage in medische gegevens

Op dit moment bieden 34 ziekenhuizen via een patiëntportaal online inzage in medische gegevens, blijkt uit de Nictiz-monitor hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. Dit aantal stijgt en dat is goed nieuws. Online inzage in medische gegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Door online inzage kunnen patiënten zich beter op het consult voorbereiden en voelen zij zich meer betrokken bij hun gezondheid en zorgproces. Maar hoe zorg je ervoor dat de investeringen in patiëntportalen met online inzage zich daadwerkelijk uitbetalen in betere zorg?

”Online inzage in gezondheidsgegevens helpt patiënt en arts om het gesprek aan te gaan over de juiste zorg. NVZ-leden zetten met behulp van VIPP versneld stappen om online inzage te organiseren, in nauw overleg met patiënten en zorgverleners. Dit handboek is daarbij een waardevolle leidraad.’ ​Yvonne van Rooy, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)”

​​Eerlijke verhalen en waardevolle ervaringen

Ziekenhuizen moeten bij de invoering van online inzage met veel zaken rekening houden. Dé patiënt bestaat niet, elk ziekenhuis is ande​​rs en er zijn geen gebaande paden. Uit gesprekken met ziekenhuizen en patiënten heeft Nictiz veel waardevolle ervaringskennis verzameld. De succesverhalen, maar ook de eerlijke verhalen over zaken die niet goed zijn gegaan. Deze zijn verwerkt in het handboek ‘Online inzage, hoe regelen we dat?!‘. Het handboek geeft tips, argumenten, ervaringen, vergeet-me-nietjes en meer praktische weetjes vanuit zes invalshoeken waaronder patiënt en zorgverlener.

‘Het handboek biedt praktische tips voor ziekenhuizen en geeft goed weer wat de voordelen van online inzage zijn voor patiënten en zorgverleners. Belangrijke informatie om mee te nemen in het enthousiasmeren en stimuleren van het gebruik van patiëntportalen.’ Marit Bosman, St. Antonius Ziekenhuis

Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Het zou nog mooier zijn als patiënten in één persoonlijke omgeving over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. Online inzage is een belangrijke eerste stap naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het programma MedMij creëert hiervoor de randvoorwaarden en draagt bij aan het behalen van het outcome-doel 2 ‘patiënt centraal’ van het Informatieberaad.

Op 26 maart 2018 overhandigt Nictiz samen met NVZ het handboek Online inzage aan minister Bruno Bruins van VWS. Het ministerie van VWS wil met programma’s als VIPP en MedMij de informatiepositie van patiënten versterken. Door kennisdeling en actiegerichte kennisproducten als dit handboek kunnen we samen ervoor zorgen dat patiëntportalen en PGO’s ook echt meerwaarde krijgen voor patiënten.