Hoe ervaar jij je gezondheid?

Ivido werkt sinds kort samen met het Institute for Positive Health (iPH). De organisatie die de beweging van Positieve Gezondheid stimuleert, versterkt en versnelt.

Ivido PGO biedt Positieve Gezondheid aan

Ivido gelooft in het concept Positieve Gezondheid en in het gespreksinstrument “Mijn Positieve Gezondheid”. Het is een waardevol hulpmiddel om mensen te ondersteunen de regie in eigen handen te nemen. Om langer, gezonder en gelukkiger te leven. Het gespreksinstrument “Mijn Positieve Gezondheid” is daarom in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving Ivido opgenomen.

Vitaliteit en gezondheid

Ivido draagt bij aan de invulling van de bevordering van vitaliteit en positieve gezondheid. Bijvoorbeeld door de verschillende zorgprogramma’s die in de PGO worden aangeboden. Hiermee krijgt de cliënt, patiënt en burger meer inzicht in zijn eigen gezondheid. Ook krijgt hij meer middelen en mogelijkheden in handen om zijn gezondheid daadwerkelijk positief te beïnvloeden.

Wat is Positieve Gezondheid?

Met de beweging Positieve Gezondheid zet je jezelf centraal en breng je in kaart hoe jij jouw gezondheid ervaart. Positieve Gezondheid geeft een bredere kijk op gezondheid, waarbij het accent op jou ligt en niet op jouw aandoening of ziekte. Gezondheid gaat namelijk verder dan alleen het zorgsysteem. Kortgezegd is het de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid die middels een spinnenweb in kaart worden gebracht. Zo draag je met Positieve Gezondheid bij aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het web laat zien hoe jij je eigen gezondheid ervaart, hoe tevreden of gelukkig je bent. Of misschien ben je juist wel eenzaam.

Positieve GezondheidMet de uitkomsten van het spinnenweb en Positieve Gezondheid kun je met familieleden, vrienden en (zorg)professionals een heel ander gesprek voeren. Wat is echt belangrijk voor jou en wat zou je willen veranderen?

Breng je positieve gezondheid in kaart en maak persoonsgerichte zorg mogelijk.

pdfsam license

Wist je dat het begrip Positieve Gezondheid gekozen is als tegenhanger van de traditionele opvatting. Die stelt dat als er geen sprake is van (aantoonbare) ziekte, je dus wel gezond zal zijn.