Positieve gezondheid

Breng je eigen gezondheid in kaart (iPH)

Zet jezelf centraal en breng in kaart hoe jij jouw eigen gezondheid ervaart. Dat kan dankzij het Institute for Positieve Health (iPH), de motor achter de beweging Positieve Gezondheid.

Wat is Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid geeft een bredere kijk op gezondheid, waarbij het accent op jou ligt en niet op jouw aandoening of ziekte. Gezondheid reikt namelijk verder dan alleen het zorgsysteem en gaat over meerdere aspecten van het leven. Positieve Gezondheid is kortgezegd de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid.

Het spinnenweb: 6 dimensies

positievegezondheidZo draag je met Positieve Gezondheid bij aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De 6 dimensies worden middels een spinnenweb in kaart gebracht. Het web laat zien hoe jij je eigen gezondheid ervaart, hoe tevreden of gelukkig je bent. Of misschien ben je juist wel eenzaam.

Print

Voer een ander gesprek, waarbij jij centraal staat

Breng je positieve gezondheid in kaart en maak persoonsgerichte zorg mogelijk.

Positieve Gezondheid kiest andere invalshoek

Met het begrip en de tool Positieve Gezondheid wordt een brug geslagen tussen zorg en welzijn, waardoor oplossingen niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. De uitkomsten van het spinnenweb en Positieve Gezondheid bieden meer mogelijkheden waarmee mensen een veerkrachtig leven kunnen leiden.

Zorgprofessionals kunnen hiermee bijvoorbeeld:

  • Persoonsgerichte zorg aanbieden
  • De regie bij jou laten, zodat je eigen beslissingen kunt nemen
  • Jou in contact brengen met je kracht in plaats van met je “zwakte”
  • Breng nu jouw eigen gezondheid in kaart!

De Ivido PGO maakt gebruik van Positieve Gezondheid. Hoe ziet jouw spinnenweb er op dit moment uit? Ga naar je Persoonlijke Gezondheidsomgeving en start direct jouw Positieve Gezondheid in 6 dimensies.