PPEP4ALL

Wat is PPEP4ALL?

PPEP4ALL – Patiënt en Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken – is een zelfmanagement programma als aanvulling op de medische behandeling. PPEP4ALL biedt handvatten voor de patiënt en/of zijn of haar mantelzorger voor het omgaan met de psychische en psychosociale gevolgen van de ziekte. Door het aanbieden van de handvatten en deze “tools” gereedschappen toe te passen in de omgang met de chronische aandoening of mantelzorgtaken kunnen zowel de patiënt als de partner hun kwaliteit van leven verbeteren.

PPEP4ALL legt hierbij de focus op mogelijkheden i.p.v. beperkingen en op zelfredzaamheid en eigen regie. In dit programma staan de patiënt en mantelzorger centraal, ieder vanuit hun eigen perspectief.

Het programma bestaat uit 8 sessies (1x per week; 90 minuten) met elk een eigen thema zoals stress- en vermoeidheidsmanagement; gezondheidsbevordering; omgaan met angst en depressie; sociale steun etc.

PPEP4ALL en de PGO

Het programma PPEP4ALL wordt geïmplementeerd in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Ivido. Dat betekent dat je via je PGO kunt deelnemen aan dit e-Health programma. Ook kun je jouw zorgverleners, mantelzorgers en/of partner hieraan koppelen. En via de PGO zijn jouw persoonsgegevens optimaal beveiligd. De ideale basis om online te starten!

NeLL Compatible

Het PPEP4ALL programma heeft in Nederland als 1ste e-Health tool: de NeLL compatible status gekregen. Het National e-Health Living Lab (NeLL) waardeert hiermee de gebruiksvriendelijkheid; betrouwbaarheid; privacy en veiligheid; wetenschappelijke onderbouwing; co-creatie en opschaalbaarheid. Het NeLL is opgericht door prof. dr. Niels Chavannes (LUMC) die zich ten doel stelt ‘de kaf van het koren te scheiden’ op e-Health gebied.