Samenwerken aan een beter zorgproces

Het project Zorghuis Chronische Pijn krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met de subsidie wordt het mogelijk om dit innovatieplatform op korte termijn te ontwikkelen en breed in te zetten. Partners in dit project zijn de Ivido PGO, het Netwerk Chronische Pijn, stichting Privacy by Design, Radboud Universiteit en RealHealth.

Ivido PGO

De Ivido PGO is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor iedereen die proactief aan zijn eigen gezondheid en vitaliteit wil werken. De PGO ondersteunt in iedere levensfase. Een deel van de PGO gebruikers is patiënt en heeft te maken met chronische pijn. De module Chronische Pijn is mede daarom een belangrijke toevoeging voor de PGO en haar gebruikers.

EFRO ondersteuning

Het Innovatieplatform Chronische Pijn streeft naar de ontwikkeling en implementatie van zowel een fysieke als virtuele omgeving waarin innovatieve e-health en zorgproducten worden ontwikkeld. Met het oog op patiënt centrale kwaliteitszorg en het zelfmanagement van patiënten met chronische pijn.

Ivido biedt hierin diverse functionaliteiten, gericht op multidisciplinaire eerstelijnszorg en bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Ivido is gericht op preventie, participatie, personalisatie en predictie in de gezondheidszorg.

Het Zorghuis Chronische Pijn

Langdurig pijn ervaren kan een heel eigen leven gaan leiden met grote gevolgen voor bijvoorbeeld het dagelijks functioneren. Het is fijn om dan in ieder geval grip te krijgen op het behandelproces. Niet alleen gericht op pijnvermindering, maar ook om de pijn minder leidend te maken in het leven.

Binnen de module Chronische Pijn werken patiënt en zorgverleners in één online omgeving (PGO) nauw samen aan de behandeling. De totale zorg wordt vanuit de patiënt en eerstelijnszorg geregisseerd. Dankzij e-health wordt de patiënt grotendeels vanuit huis ondersteund en wordt er digitaal kennis en informatie uitgewisseld. Hierdoor worden korte lijnen in de zorg mogelijk met een snelle interactie tussen patiënt en zorgverlener. Maar ook tussen de zorgverleners onderling.

Partners innovatieplatform

Samen werken we aan een beter zorgproces. Het innovatieplatform Zorghuis Chronische Pijn is een iniatief van:

 • Ivido PGO
  Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor een optimale samenwerking en communicatie binnen zorgnetwerken, tussen zorgaanbieders en zorggebruikers, door middel van e-health.
 • Netwerk Chronische Pijn
  Voor een betere kwaliteit van leven voor patienten met chronische pijn, betere zorg en betere samenwerking.
 • Stichting Privacy by Design
  Privacy vriendelijke authenticatie en registratie via IRMA.
 • Radboud Universiteit
  Behavioural Sience en privacy vriendelijke data-input en opslag.
 • RealHealth
  Trainingsmodule en zorgapplicatie, gekoppeld aan de PGO
De foto bij dit artikel is afkomstig van het Netwerk Chronische Pijn