PGO voor vitaliteit en gezondheid

Wanneer je in een andere levensfase belandt, een kind verwacht, een aandoening of allergie hebt, medicatie slikt of geopereerd bent dan wil je op de hoogte blijven van je eigen behandeltraject. Maar hoe doe je dat wanneer je meerdere behandelaren ziet en de gegevensuitwisseling moeizaam gaat? Of wanneer al deze behandelaren verschillende oplossingen aanreiken ter ondersteuning van jouw gezondheid?

Wanneer en vooral aan wie stel jij je vragen? Heb jij eigenlijk nog wel het overzicht met betrekking tot je eigen gezondheid?

Ivido PGO: jouw online dossier

Ivido is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor iedereen. Binnen de Ivido PGO staat proactief werken aan vitaliteit en gezondheid centraal en werk je samen met je behandelaren binnen jouw online dossier. Je hoeft niet telkens opnieuw je verhaal te vertellen. De PGO stelt gebruikers in staat alle relevante (zorg)gegevens op één centrale plek op te slaan en te beheren. Online én op een veilige manier. Jouw zorggegevens zijn hierdoor altijd up-to-date. Bekijk labuitslagen, echo’s en vul biometrische gegevens in. Koppel wearables en beschik over je actuele medicatielijst. Bepaal wie toegang heeft tot je dossier en werk samen met je behandelaren aan jouw persoonlijke gezondheidstraject. Bijvoorbeeld dankzij de ondersteunende gezondheidsprogramma’s.

Online vragen stellen aan je arts

Binnen de berichtenmodule van de PGO communiceer je heel eenvoudig online met onder meer je behandelaren, mantelzorger, familie of andere betrokkenen. Zo kun je direct een vraag stellen aan je behandelaar, gewoon vanaf de bank. Geen tijdsdruk van een consult of moeten wachten op een afspraak. Ook kan de behandelaar makkelijker tussentijds controleren hoe het met je gaat. En is dit niet zoals verwacht? Dan kan er meteen ingegrepen worden. Alle berichten worden veilig uitgewisseld, tussen client en professional, maar ook tussen professionals onderling.

Ivido PGO

Dashboard PGO

Veiligheid en privacy (IRMA)

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving van Ivido is ontwikkeld op basis van (inter)nationale standaarden om eenduidig en veilig gegevens vast te leggen en uit te wisselen. De PGO voldoet aan de eisen conform de AVG wetgeving en volgt het afsprakenstelsel van MedMij. Ivido maakt bovendien gebruik van IRMA authenticatie.


Nieuwsgierig hoe jouw Persoonlijke Gezondheidsomgeving eruit kan zien? Ga dan naar Ivido voor meer informatie.