VIPP-programma

Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt zal steeds meer een partner worden van zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. In de visie Zorg voor 2020 heeft de NVZ de trends ‘de patiënt als partner’ en de ‘ICT zorgt met u mee’ als een van de belangrijkste ontwikkelingen benoemd. Met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional gaan ziekenhuizen en instellingen voor medische specialistische zorg hier invulling aan geven.

Het uitgangspunt is: in 2020 hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens.

Het VIPP-programma is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de miljoenennota van 2016 reserveert de minister een bedrag van 105 miljoen euro voor het versnellingsprogramma. De uitwerking van het programma is op 21 december gepubliceerd in de Staatscourant. Het programma loopt tot eind 2019.

Doelstellingen VIPP

Het programma bestaat uit 2 stromen: gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevensuitwisseling tussen professionals. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

Patiënt & informatie

  1. Zorginstellingen kunnen op 1 juli 2018 de patiënt minimaal een download van medische gegevens bieden;
  2. Iedere zorginstelling heeft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden;
  3. Doorontwikkeling (extra stap) te realiseren voor einde subsidiedatum. Meer informatie hierover leest u in het programmaplan te vinden in de werkgroep VIPP-programma op Kennisnet.

Patiënt & medicatie

  1. Iedere zorginstelling kan per 1 juli 2018 een digitaal actueel overzicht van medicatie (verstrekkingsinformatie) raadplegen als onderdeel van het medicatieproces in de klinische en poliklinische setting;
  2. Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 medicatie voorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept;
  3. Iedere zorginstelling kan op 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.

Implementatieprogramma

VIPP is een implementatieprogramma. Dat betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden waaronder:

Bron: https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/vipp-programma