PGO in opkomst (Zorgvisie)

Niet alleen de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft veel baat bij een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).  Dat zegt Hans Niendieker, ceo van Ivido, in een interview met het blad Zorgvisie. Hij benadrukt hierbij dat iedereen profiteert van een betere samenwerking en het makkelijk uitwisselen van gegevens.

PGO als levenslang online hulpmiddel

Zowel de Patiëntenfederatie Nederland als zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn voorstander van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. “Veel mensen praten over een PGO, maar weinig mensen weten wat het precies is”, aldus Hans Niendieker. Dankzij de Persoonlijke Gezondheidsomgeving kunnen patiënten echt regie nemen in de zorg.

De PGO is een levenslang online hulpmiddel om grip te houden op je eigen gezondheidsata, van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen en inentinten. Daarbij ziet onder meer het ministerie de kansrijke optie dat de PGO bijdraagt aan het terugdringen van de zorgkosten.

De belofte van de PGO

Een voorbeeld waar de PGO bij uitstek geschikt voor is, is het bieden van een actueel medicatieoverzicht. Volgens Hans Niendieker is dat overzicht nu overal en nergens te vinden. De apotheker in de buurt heeft een medicatieoverzicht, maar de ziekenhuisapotheker ook. Net als de GGZ en de huisarts. “Iedereen heeft zijn eigen actuele medicatieoverzicht en dus heeft niemand het. Het is hoog tijd dat daar een einde aan komt”, aldus Niendieker. En de Persoonlijke Gezondheidsomgeving biedt die kans.

Fragmentatie in de zorg

Daarnaast werken veel behandelaars momenteel nog in silo’s en weten ze van elkaar nog veel te vaak niet wat ze doen. De patiënt vertelt elke keer hetzelfde verhaal, waardoor behandelaars onnodig veel tijd kwijt zijn met registratie. Volgens Hans Niendieker maakt een goed ingerichte PGO ook hieraan een einde. Met een mogelijkheid voor mantelzorgers om aan te haken.

Niendieker pleit daarbij voor een grotere rol voor de CMIO. Hij of zij kan namelijk een brugfunctie vervullen tussen de wereld van de ICT en de zorgprofessional. “Niemand heeft baat bij fragmentatie”.

MedMij Afsprakenstelsel

De PGO moet voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel, ontwikkeld door de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Een van de eisen van het stelsel is dat de PGO een NEN 7510 certificering heeft, de norm voor informatiebeveiliging. Maar het Afsprakenstelsel behelst ook de standaardisatie van medische gegevens en het vastleggen in zogeheten Zorg Informatie Bouwstenen. Ivido volgt als PGO het Afsprakenstelsel van MedMij.


Lees het hele artikel inclusief het interview op Zorgvisie.nl