Digitale gegevensuitwisseling in de zorg

De digitale uitwisseling van gegevens in de zorg wordt versneld. Een wettelijke basis moet hier, inclusief concreet plan van aanpak, in 2019 voor gaan zorgen. Dat meldt minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.

Digitalisering in de zorg

De Kamerbrief is een reactie op de oproep meer regie te pakken op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling en digitalisering in de zorg. Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders is volgens Bruins nodig voor goede kwaliteit van zorg. Op 1 april 2019 moet er een concreet plan klaarliggen. Hiermee wil de minister dat digitaal het nieuwe normaal gaat worden.

Koppelen van systemen

Zorginstellingen worden hiermee stap voor stap verplicht om digitale uitwisseling van gegevens op een eenduidige manier te realiseren. Zorgprofessionals beschikken op die manier veel sneller over de medische gegevens van de patiënt. Omdat zorginstellingen momenteel een eigen taal of systeem hanteren bij gegevensuitwisseling, is het belangrijk dat deze talen en systemen op elkaar afgestemd gaan worden. Bruins wil per zorgproces toewerken naar een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling.

De digitalisering van de gegevensuitwisseling is geen eenvoudige klus. Er is door het kabinet zo’n 400 miljoen euro beschikbaar gesteld.


Bron: Kamerbrief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg